ملک های ویلایی

فیلتر
مرتب سازی توسط
1 سال
1 سال

فروش ویلا در شهرک دریاکنار 09116392262

7,500,000,003 تومان
4 اتاق خواب
7,500,000,003 تومان
4 اتاق خواب
1 سال
1 سال

فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی 09116392262

22,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب
22,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب
1 سال
1 سال

فروش ویلا درشهرک دریاکنار 09116392262

6,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب
6,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب
1 سال
1 سال
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب
1 سال
1 سال

فروش ویلا در شهرک ساحلی دریاکنار 09116392262

12,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب
12,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب
1 سال
1 سال
18,000,000,000 تومان
1 سال
1 سال
40,000,000,000 تومان
1 سال
1 سال

فروش ویلا درشهرک خزرشهر جنوبی 09116392262

6,000,000,000 تومان / فروخته شده
5 اتاق خواب
6,000,000,000 تومان / فروخته شده
5 اتاق خواب
1 سال
1 سال

فروش ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی 09116392262

10,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب 1000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب 1000 متر مربع
1 4 5 6